Περιφερειακή Οργανωτική Επιτροπή – IWW GreROC

Η σελίδα αυτή απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για την συγκρότηση των Βιομηχανικών Εργατών του Κόσμου στην Ελλάδα. Ο προσδιορισμός “ελλάδα” είναι μόνο γεωγραφικός, εθνικιστές, κλπ “πατριώτες” δεν έχουν θέση στους IWW που είναι συνδικάτο με διεθνιστικό χαρακτήρα και αντιφασιστικό…